Klachten

Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie of andere zaken horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een (onveilige) situatie snel oplossen.

Afhandeling

Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

  • Dien uw klacht mondeling, schriftelijk of per e-mail (info@sprongvooruit.com) bij Sprong Vooruit in.
  • De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend.
  • Binnen twee weken ontvangt u mondeling of schriftelijk een antwoord door of namens Sanne van Kempen.
  • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en kunt u hierover geen overeenstemming bereiken met de eigenaar, dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij het Stichting Veilige Paardensport, Postbus 3040, 3850 CA  Ermelo.
  • Stichting Veilige Paardensport zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.
  • Klanten worden door de Stichting Veilige Paardensport geadviseerd bij klachten eerst contact op te nemen met de accommodatiehouder. Zij mogen zich echter ook direct wenden tot het secretariaat van Stichting Veilige Paardensport. De identiteit van de klant moet bij de Stichting Veilige Paardensport bekend zijn, maar deze wordt niet doorgegeven aan de accommodatiehouder.
  • Het kan voorkomen dat een klacht een extra keuring van de hippische accommodatie vergt. Deze wordt dan uitgevoerd door een inspecteur vanuit Stichting Veilige Paardensport, onder de voorwaarde dat door de indiener van de klacht 75 euro betaald wordt. Indien de klacht gegrond blijkt, wordt de betaalde 75 euro terugbetaald.

Geef uw vragen, klachten en ideeën door aan uw instructeur, Sanne van Kempen of een medewerker. Wij kunnen dan verbeteringen in gang zetten!

Alle fotoalbums
1599824_1236803296347674_4540870827994931077_o.jpg
p3121615.jpg
img_9868.jpg
loge-svp.jpg
p3121598.jpg
logo-aequor.jpg