Gedragsregels van Zorgmanege Sprong Vooruit

 • Het betreden van het terrein van Sprong Vooruit is op eigen risico.
 • Parkeren kan op het parkeerterrein voor de ingang van Sprong Vooruit. 
 • Ouders/verzorgers van ruiters dienen hun meegebrachte kinderen zoveel mogelijk in de gaten te houden, en te attenderen op de gevaren en risico’s op een hippische accommodatie. Het is niet de bedoeling dat kinderen zelf gaan rondlopen over het terrein/stallen. Let op borden “verboden toegang”, volg deze op.
 • Het is niet toegestaan om op foerage (stro-, hooi- en kuilbalen) en machines te spelen/zitten/klimmen
 • Met uitzondering van de rokersplek bij de entree die daartoe expliciet aangewezen is, geldt voor het gehele terrein een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard of menwagen. Roken onder de 18 jaar is niet toegestaan. Sigaretten alsjeblieft in de asbak doen, niet op de grond i.v.m dieren, kleine kinderen en vuurgevaar.
 • Het meenemen of gebruiken van alcohol/drugs op Sprong Vooruit is verboden. Ook voor of tijdens het rijden of mennen is dit niet toegestaan.
 • Deelname aan activiteiten van Sprong Vooruit op het terrein of elders (bijv buitenrit/evenementen) zijn op eigen risico.
 • Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen opgevolgd te worden. Personeel is (meestal) te herkennen aan bedrijfskleding en op het zwarte welkoms-bord bij de entree staat met foto wie de leiding heeft.
 • Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en dienen op veilige afstand van de rijbaan te blijven. Zij mogen zich niet ongevraagd met de gang van zaken tijdens het rijden/instructie bemoeien. Dit kan, als de situatie het toelaat, na een les. Anders graag via de mail contact opnemen voor het maken van een afspraak.
 • Er dient eerst toestemming te worden gevraagd voor het meenemen van honden (of andere huisdieren), deze mogen niet los lopen. Hulphonden zijn natuurlijk welkom, breng ons a.u.b wel op de hoogte.
 • Schade of zoekraken van (rij)spullen op Sprong Vooruit is voor eigen risico. Er is één bak met gevonden voorwerpen, deze staat in het halletje (bij binnenkomst). Tijdens activiteiten mogen spullen opgeborgen worden in de blauwe vakkenkast.
 • We gaan er van uit dat iedereen de waarschuwingsborden opvolgt op het terrein.

Kantine

 • Bij het nuttigen van etenswaar (in de kantine) gaan we er van uit dat afval (gescheiden) wordt opgeruimd. Stoelen mogen verplaatst worden, maar moeten na gebruik weer terug gezet worden waar ze stonden.
 • In de kantine gedraagt men zich rustig en stoort elkaar niet.
 • Verboden om achter de bar te komen zonder toestemming.
 • Iets bestellen in de kantine? Meestal is er alleen zaterdag personeel achter de bar, op andere dagen kan ander personeel gevraagd worden.
 • In de kantine kan gebruik worden gemaakt van de drankautomaat. Let op eerst beker eronder, daarna geld invoeren. Apparaat wisselt niet! Bij een muntstuk van 2 euro kan je 2 bekertjes drinken krijgen. Bij problemen met de drankautomaat graag z.s.m melden bij personeel, niet zelf proberen te maken o.i.d!

Activiteiten/lessen/cursussen etc

 • Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten is het dragen van een veiligheidscap en rijkleding met daarbij behorend voor de paardensport passend schoeisel verplicht. Een voet moet altijd voldoende ruim in de beugel zitten om te voorkomen dat een voet bij een val in de beugel blijft hangen.
 • Rijden met body-protector is niet verplicht. Voor lessen/activiteiten met een hoger val-risico wordt dit wel aanbevolen, bijv bij springles, racingteam. Bodyprotectors kunnen zelf aangeschaft worden of gehuurd worden op Sprong Vooruit €1,50 per keer.
 • Voltige is vrijgesteld van een cap-plicht. Evenals ruiters met een beperking met een 'niet-capverklaring wegens medische redenen.
 • Ouders/verzorgers van ruiters zorgen ervoor dat ze niet in de weg staan op de poets en opzadelruimte en bij de doorgang naar de rijbak. Te veel mensen op één ruimte belemmerd het overzicht voor het personeel/instructrice. Ruiters een handje meehelpen mag alleen gebeuren door mensen die ervaring hebben met paarden, vraag dit bij personeel.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming tijdens de lessen aan de zijkant van (of in) de rijbak te gaan staan. Naast de rijbak moet zoveel mogelijk rust zijn. Uitzonderingen daargelaten, bijv  evenementen.
 • Paarden uit de groepsstal halen moet altijd met een 2e persoon gebeuren. Onervaren ruiters mogen nooit zelf paarden uit (groep)stal halen. Paarden uit de groepsstal halen/brengen moet altijd gebeuren door ruiters met ervaring of (onder toezicht van) personeel.
 • Het is verboden om langer in de (groep)stallen te verblijven dan nodig is, vanwege de veiligheid en rust voor de paarden.
 • Het is verboden om zonder toestemming een stal of weide in te gaan.  
 • Het is niet de bedoeling dat rijbenodigheden (zadels, hoofdstellen etc) op de grond worden gelegd. Wij willen dat er zuinig omgegaan wordt met alle spullen en dat deze op de juiste plek op de juiste manier en schoon worden terug geplaatst. Dit betekend schoon bit, teugels ophangen. Hoes op het zadel, singel (los) op het zadel leggen. Dekje los op het zadel met de onderkant boven. Niet zelf schone dekjes pakken, eerst vragen.
 • De stalgangen dienen netjes te zijn en vrij van obstakels, harnachement, poetsspullen,  gereedschap e.d. moeten direct na gebruik worden opgeruimd in de daarvoor bedoelde ruimtes. Er mogen geen paarden vast gemaakt worden aan tralies.
 • Het gebruikte harnachement van iedere combinatie (ook van pensionklanten) dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage. Gebreken of slijtage graag melden bij personeel.
 • Tijdens het rijden dienen de rijbaanregels in acht genomen te worden.
 • Klanten mogen alleen lespaarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- of afzadelen als dit onder toezicht en toestemming van stalpersoneel gebeurt.
 • Klanten en/of vrijwilligers mogen lespaarden en pony’s zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor voldoende kennis en ervaring hebben en personeel hiermee heeft ingestemd en als daar toestemming voor gevraagd is.
 • De rijvaardigheid van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het rijden niet toegestaan.
 • Houdt rekening met 30 minuten aan voorbereidingstijd vóór de les en ná de les ook ruim 15 minuten.
 • Het is niet de bedoeling dat ruiters langer op Sprong Vooruit blijven dan nodig is, dat wil zeggen: maximaal half uur voor de les en een half uur na de les. Langer verblijven moet altijd overlegd worden. Ruiters die meehelpen als les-assistent, maatje of vrijwilliger wijken hiervan af en hebben een andere planning.  
 • Het is niet toegestaan paarden te voeren zonder eerst toestemming te vragen.

Foto’s en video

 • Op Sprong Vooruit worden regelmatig foto’s, video’s gemaakt van activiteiten (lessen, buitenritten, kampen etc…) die gebruikt kunnen worden voor scholing, social media en promotie doeleinden. Het plaatsen van beelden zal zorgvuldig en met respect gebeuren. Indien men hier bezwaar op heeft, s.v.p doorgeven bij personeel.
 • Het is toegestaan om foto’s of video van jezelf, of van je paard te maken voor eigen gebruik.
 • Voor het plaatsen van foto’s of video op social media dient eerst goedkeuring gevraagd te worden, indien mogelijk ter plaatse bij personeel. Anders door de foto/video via whats-app te versturen naar de bedrijfstelefoon 06-25413556 De beelden worden dan beoordeeld, na goedkeuring mag het geplaatst worden.

Regels bij brand en calamiteiten 

 1. Denk aan de eigen veiligheid 
 2. Waarschuw de dichtstbijzijnde bhv-er: Sanne, Bas. En indien nodig bel 112.
 3. Isoleer een brandhaard door deuren te sluiten 
 4. Waarschuw onmiddellijk medeklanten, bezoekers en overig personeel. 
 5. Probeer een beginnende brand met de beschikbare blusmiddelen te blussen.
 6. Evacueer evt. het gebouw stuur mensen naar de verzamelplaats. Deze is tegenover de manege in de tuin bij het woonhuis. Daar hangt het bord aan het hekwerk:       

De accommodatiehouder heeft het recht om een bezoeker/klant die handelt in strijd met de bepalingen van deze huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.

Voor andere vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid of andere zaken kunt u het beste terecht bij één van onze medewerkers. Wij kunnen dan verbeteringen in gang zetten! Wij waarderen het als problemen rechtstreeks met ons gecommuniceerd worden. Zo kunnen we problemen echt aanpakken en voorkomen dat negatieve verhalen een eigen leven gaan leiden. 

Alle fotoalbums
p3121615.jpg
p1030064.jpg
p1030050.jpg
13082766_1704166279848282_6579056829304219139_n_1.jpg
p3121598.jpg
ponykamp.jpg