Equitherapie

Het woord komt uit het Latijns en Grieks van Equus, wat betekent ‘paard’ en therapie betekent ‘iemand beter te maken.’ Equitherapie betekent dus letterlijk ‘iemand beter maken met behulp van een paard’

Achtergrond

Equitherapie is ontwikkeld in de Duitstalige Europese landen (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) en wordt daar al meer dan 40 jaar succesvol toegepast. In Nederland wordt Equitherapie sinds 2001 toegepast door gediplomeerde Equitherapeuten SHP-NL.

Er zijn verschillende vormen van Equitherapie voor kinderen, jeugd en volwassenen: orthopedagogische begeleiding, psychosociale begeleiding ontwikkelingsbevordering, revalidatie en psychotherapie met het paard. 
Er kan hierbij in zowel groepen als ook individueel gewerkt worden. Bij Zorgmanege Sprong Vooruit kunnen kinderen terecht voor orthopedagogische begeleiding.

Toepassing

Als hippische techniek kan gewerkt worden met rijden en/of voltigeren. In de praktijk gebruiken we bij Sprong Vooruit als hippische techniek voornamelijk het voltigeren. 
De Equitherapeut werkt met een vaste structuur in een driehoekssituatie waarbij binnen een veilige sfeer de cliënt uitgenodigd wordt met paard en therapeut een relatie aan te gaan. Vanuit deze driehoekssituatie kan de cliënt zich gaan ontwikkelen. Vanuit de therapie wordt een transfer gemaakt naar allerdaagse situaties, waardoor de client het geleerd op andere momenten kan toepassen.

Ontwikkelingsstoornissen

Voor kinderen en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, met autisme, ADHD, PDD-NOS of andere ontwikkelingsstoornissen is equitherapie een goede en bovenal een bijzondere mogelijkheid. Bij Equitherapie gaat het erom het rijden, contact en bewegen met en op het paard met een bepaald doel te gebruiken. Dat doel is afhankelijk van hetgeen nodig is voor het kind. Het gaat erom therapeutische effecten te bereiken op het lichamelijke, psychische en sociaal gebied. Het paard werkt hierbij mee als co-therapeut door middel van zijn speciefieke leer-en bewegingsmogelijkheden.

Waarnemen, beleven en een relatie aangaan

Belangrijke elementen in de therapie zijn de verzorging en omgang met het paard, het bewegen met én op het paard, de doelgerichte inzet van verschillende bewegings-, waarnemings-en belevingsoefeningen en de therapeutische interventies. Deze oefeningen worden door de client als spel en uitdaging ervaren. Dit gebeurt allemaal in de driehoekssituatie ‘client-therapeut-paard’, waarbij de therapeut zorgt voor een veilige sfeer zodat er leermogelijkheden zullen ontstaan. Meestal wordt er gewerkt op een cirkel waarop het paard loopt, waarbij de therapeut via een (longeer)lijn contact heeft. Hierdoor heeft de therapeut goed overzicht over het paard en de cliënt die er op of naast beweegt. Regelmatig worden oefeningen ontleend uit de voltigesport ingezet.

Keuze voor het paard

Het is geen nieuws voor paardenliefhebbers, dat het omgaan met deze viervoeters ons vaak veel meer waard kan zijn dan alleen maar een sportieve of recreatieve bezigheid. Paarden kunnen namelijk goed aanvoelen wat er in ons omgaat en het contact en werken met het paard kan ons helpen beter bij ons zelf te komen. Op deze manier kunnen paarden ook een opvoedend effect op kinderen en jeugd hebben. Deze mogelijkheden in de ‘relatie paard – mens’ kunnen ook gebruikt worden om de mens uit een aantal problemen te helpen of hem in zijn ontwikkeling te bevorderen.

Paarden hebben van nature een aantal eigenschappen die hen daarom heel geschikt maken voor deze vorm van therapie:
  1. Beweging: de  driedimensionale beweging van het paard heeft in de drie gangen een specifieke werking op het menselijk lichaam en de geest.
  2. Sociale vaardigheden: door zijn natuurlijke aanleg als kuddedier beschikt het paard over uitzonderlijke sociale vaardigheden, ook naar de mens toe. Ze voelen wat er in ons omgaat.
  3. Analoge communicatie: het paard communiceert via minimale lichaamssignalen, hij is eerlijk in zijn communicatie en begrijpt dubbele boodschappen niet.
  4. Acceptatie: het paard accepteert iedereen zoals hij/zij is, motiveert tot contact maar stelt ook duidelijke grenzen.
  5. Aantrekkingskracht: op veel mensen en vooral kinderen oefent het paard een grote aantrekkingkracht uit, waardoor zij in het contact met het paard makkelijker grenzen verleggen.
Alle fotoalbums
13082766_1704166279848282_6579056829304219139_n_1.jpg
img_9868.jpg
12814114_1236923239669013_1237918490614428747_n.jpg
loge-svp.jpg
p3121598.jpg
p1030050.jpg